Word sponsor van Beelease

 

De bij is van levensbelang voor de natuur en voor ons voedsel.

Het gaat niet goed met de insecten en helemaal niet met de bijen. Door verlies aan habitat en gebruik van pesticiden zijn in Europa de laatste 30 jaar 76% van de insecten verdwenen. De honingbij wordt ook bedreigd en wordt bovendien ziek van een parasiet. Deze parasiet bestrijden met gif werkt niet effectief. Daarom kweekt Beelease kleine bijen die niet lijden onder stress en ziektes.   

Stichting Beelease biedt bedrijven de mogelijkheid om op een professioneel verantwoorde wijze het behoud van de honingbij te steunen. Uw bedrijf wordt sponsor van een of meerdere bijenvolken en draagt daarmee bij aan het herstel van de bijenpopulatie in ons land. Uw verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn nodig bij het herstel van de natuurlijke leefomgeving.
 
 Beelease heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee voldoet de stichting aan de bepalingen zoals vermeld in art. 32 van de Successiewet. Door deze status is het voor u mogelijk om via fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden een schenking aan Beelease te doen.
 
 Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:
  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;

  • uitkeringen die de ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;

  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels, giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Meer informatie over aftrekken van giften

Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan Beelease.

Meer informatie over fiscale zaken? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl .

Donaties

Wij hebben jouw hulp voor de bijen nodig!
Doneer en help ons met kweken van resistente honingbijen.

Jouw financiële bijdrage maakt het verschil. 

Translate »