Privacyverklaring

Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.  Uw privacy is voor de Stichting Beelease van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.beelease.nl  en de website  bijkoop.com  met informatie die we over u te weten komen, tijdelijk zullen bewaren.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact metons op.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Stichting Beelease?
Stichting Beelease neemt uw privacy zeer serieus en doet er alles aan om uw gegevens optimaal te beschermen. Wij gebruiken uw gegevens daarom alleen om de door u gewenste informatie, diensten en producten te kunnen leveren en een betere gebruikerservaring van onze website mogelijk te maken. Daarbij zullen wij altijd handelen overeenkomstig de AVG.

Wilt u weten welke gegevens we van u verwerken? 
U kunt altijd een overzicht bij ons opvragen. We vertellen u dan waarvoor we deze gegevens gebruiken, hoe lang we ze bewaren en wat u kunt doen als uw gegevens niet kloppen of als u uw gegevens wilt laten verwijderen.

Hoe beveiligt Stichting Beelease de vastgelegde persoonsgegevens?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Alle gegevens die Stichting Beelease verzamelt worden opgeslagen op Google Drive. De privacy-bepalingen van Google Drive zijn bepalend.

Aan wie geeft Stichting Beelease eventueel gegevens door
Stichting Beelease werkt samen met de NBV (Nederlandse Bijenhoudersvereniging). Ook de NBV heeft alleen toegang tot die gegevens die zij nodig heeft om de door u gewenste informatie, diensten en/of producten te kunnen leveren.

Beveiligde betaalomgeving
Wij vinden het belangrijk dat u veilig producten bij ons kunt kopen en/of donaties kunt doen. Wij maken daarom gebruik van een beveiligde internetomgeving en slaan geen betaalgegevens op. Alle betalingen vinden plaats via onze betrouwbare  Service Payment Provider molly.com.  Alleen de transactieresultaten worden door ons bewaard. Via SSL (Secure Pocket Layers) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. U herkent de veilige SSL verbinding aan https:// in de adresbalk van uw adres.

Hoever reikt de verantwoordelijkheid van Stichting Beelease 
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de verwerking van gegevens die zijn verzameld via de websites van Stichting Beelease.

De website van Stichting Beelease kan hyperlinks bevatten waarmee u onze website verlaat en op websites van derden terechtkomt. Stichting Beelease heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van websites van derden kan een andere privacyverklaring van toepassing zijn en Stichting Beelease accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites van derden.

Heeft u vragen ?
Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring neemt u dan alstublieft contact met ons op. Wij zijn te bereiken via ons E-mailadres:info@beelease.nl.