Nieuwe akker

Stichting Beelease heeft het ruige en vrijwel onbegaanbare land bij Noordoogst in gebruik genomen en bouwrijp gemaakt. Met hulp van collega’s en groot materieel is de grond 3 maal gefreesd. Uiteindelijk is het land met 6 soorten bloemenzaden ingezaaid. In 2017 wordt een project gestart om een heemtuin van dit gebied te maken.