Donaties

Donaties
Wij hebben jouw hulp voor de bijen nodig.
Help ons met het crowdfunding Kleine bijen kweken.
Doneer en help ons met kweken van resistente honingbijen.
Lees meer

HELP DE BIJ TE OVERLEVEN!  
De bij is van levensbelang voor de natuur en voor ons voedsel.
Het gaat niet goed met de insecten en helemaal niet met de bijen. In Europa zijn de laatste 30 jaar 76% van de insecten verdwenen.De honingbij wordt ook bedreigd en wordt ziek van een parasiet.  De parasiet bestrijden met gif werkt niet effectief. Beelease kweekt kleine bijen zonder stress en ziektes.

VOEDSELKETEN
In Europa verdwijnen veel insecten door landbouwgif, gebrek aan geschikte bloemen en door verdroging van de bodem. De oorzaak van deze sterfte ligt vrijwel zeker aan een gebrek aan de biodiversiteit. Drachtplanten (bloemen met nectar en stuifmeel) zijn de schakel tussen planten en insecten. Deze planten zijn essentieel voor het voortbestaan van alle insecten die zelf weer een onderdeel zijn van de voedselketen. Deze planten leveren voedsel voor de bijen en vlinders. Met deze actie helpen we de natuur en verbeteren de biotoop voor alle insecten. Meer drachtplanten en bloeiende bomen zijn nodig in tuinen, bloemenlinten en plantsoenen. We kweken met jouw hulp deze bijzondere planten en ook de bijenboom in onze kas. In een kas groeien de kleine en kwetsbare plantjes snel en zeker. We starten elk voorjaar met 5000 drachtplantjes en bomen.

WORKSHOPS
We kweken deze planten, in het prille voorjaar. In workshops leer je de planten herkennen, opkweken en leer je de kwaliteiten van deze planten voor mens en dier. Ben jij diegene die graag over de natuur leert en wil bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in jouw omgeving?
Doe mee en doneer !
Jouw financiële bijdrage maakt het verschil. Steun ons met geld en hulp. Je ontvang een certificaat als deelnemer aan dit unieke project.

Beelease heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Daarmee voldoet de stichting aan de bepalingen zoals vermeld in art. 32 van de Successiewet. Door deze status is het voor u mogelijk om via fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden een schenking aan Beelease te doen. 

Lees meer

 
Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Meer informatie over aftrekken van giften

Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan Beelease.

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

Vul Hier je Naam en  E-mail adres   in en doneer  via  iDEAL .

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Straat

Postcode

Plaats

Land

Bericht

Bedrag *