Bloemenlint

In Amsterdam Noord heeft Stichting Beelease in samenwerking met het Stadsdeel Amsterdam-Noord, vanaf 2013 een 10 kilometer lang bloemenlint aangelegd.   Enthousiaste bewoners adopteren vervolgens in hun buurt de bloemenstroken. Op Google Maps worden de resultaten bijgehouden.

WIL JIJ OOK EEN BLOEMENLINT?
Jawel, de bloemenlinten in Noord zijn voor iedereen. We zoeken Ambassadeurs. Dat zijn de bewoners zoals jij met een eigen bijdrage om het zwervuil en het onkruid uit jouw Bloemenlint te verwijderen. Een eenvoudig en leuk klusje waarmee je de bloemen van heel dichtbij ziet groeien.

HOE kan ik me voor een Bloemenlint aanmelden?
Aanmelden kan je via deze website.
Klik hierna op AANMELDEN

plattegrond bloemenlint vorbeeld

Borden bloemenlint

De borden zijn ontworpen door Iskander Dekker.

Beelease is initiatiefnemer van het 15 kilometer lange Bloemenlint in Amsterdam-Noord. <Samen met de dienst Groenbeheer worden de ingezaaide bedden onderhouden. Buurtbewoners helpen mee en zijn de ambassadeurs van een Bloemenlint in de buurt. De ambassadeurs letten op de groei en tellen regelmatig de aantallen en soorten insecten. We streven dit seizoen 2018 naar een teelt van ruim 15.000  plantjes verdeeld over 15 verschillende soorten kruiden. Deze plantjes worden langs de bestaande Bloemenlinten in Amsterdam-Noord uitgezet. Na de bloeiperiode wordt het zaad door de leerlingen van de scholen verzameld en in het volgende jaar opnieuw voor de teelt gebruikt. Het aantal kruiden zal daardoor in hoog tempo in de bermen en plantsoenen terugkeren. Langs de Bloemenlinten k omen borden met uitleg over het nut van deze kruiden. .Voor de kweek van veel meerjarige drachtplanten heeft Beelease een 130 m2 tunnelkas aangeschaft. In het voorjaar van 2018 is de kas in gebruik genomen. Met hulp van vrijwilligers en deelnemers van de DWI  worden de plantjes gezaaid, verspeend en verpot. Op het buitenterrein van Beelease worden de planten tot volwassen grootte opgekweekt.

Deze kweekkas voorziet en faciliteert in de teelt en de verzorging van planten als werkervaringsproject van de afdeling WPI van de Gemeente Amsterdam. De medewerkers – vrijwilligers en via de DWI – krijgen les hoe te werken met zaaien en uitdunnen , verpotten en watergeven. Het levert vaardigheden op voor een aparte en veel gevraagde bedrijfstak. Met de circulaire economie en druk op de energie beperking wordt de afstand tussen productie en consumptie sterk verkort. In en rond de grote steden ontstaan op kort termijn mini productie plantages. Veel handwerk dus en veel vraag naar ingewerkte arbeidskrachten met kennis van zaken.
NIEUWSBRIEF februari 2018

NIEUWSBRIEF juli 2017

NIEUWSBRIEF april 2017