Bijenhouden theorie

BC20-T2 / Beelease
Deze Basiscursus omvat de theorieopleiding bijenhouden.

INSCHRIJVEN THEORIECURSUS BC20-T2
Heb je interesse in deze theoriecursus, schrijf  je  dan in voor de wachtlijst  voor de cursus in oktober  2020.    Je ontvangt per Email een bevestiging en als eerste bericht over het moment van inschrijven voor de nieuwe cursus in het najaar. De inschrijving wordt op de website van de NBV ( bijenhouders.nl) geregistreerd.  Registreer HIER 


PRAKTIJK
In het voorjaar 2021 volgt een aparte praktijkopleiding
Voor elk onderdeel moet  – apart –   ingeschreven worden. 

Deze theoriecursus start op donderdag in oktober  en is de enige opleiding om in april  2021 de opleiding met een  praktijkcursus bijenhouden te vervolgen. De theorieopleiding BC20-T2  bestaat uit  5   donderdag avonden van 19.30 – 22.00  Onze kennis en jarenlange ervaring met bijenhouden en het biotoop, wordt op en didactisch unieke methode  doorgegeven om zodoende op een begrijpelijke, diervriendelijke en voor de omgeving zo weinig mogelijk belastende wijze bijen te houden. De cursus omvat onder andere : 

 • Opleiding tot een beginnend imker.
 • De behandelmethode om een bijenvolk zijn jaarlijkse ontwikkeling te laten doorlopen.
 • De verschillende materialen en gereedschappen leren gebruiken en onderhouden.
 • Enthousiast raken en blijven voor het herstel van het biotoop. 
 • Een moderne methode leren voor het omgaan met honingbijen.
 • Kennis over digitale technieken om gegevens vast te leggen en metingen in bijenvolken uit te voeren

De theorielessen zijn volgens de laatste kennis en praktijk van het bijenhouden bewerkt en omvat een nieuw samengesteld lesprogramma. De lesmethode is interactief en maakt gebruik van multimedia, beeldmateriaal waaronder teksten, foto’s, films en digitaal instructiemateriaal. Daarnaast wordt aanbevolen om als naslagwerk het boek: “Bijenhouden, hoe doe je dat “, van Friedrich Pohl aan te schaffen. Dit boek ligt, na bestellen bij  Beelease voor de aanvang van de cursus gereed en kost: € 23.60.

Inhoud van de theorielessen :

 • vliesvleugeligen: bijen, wespen, hommels: leefwijze en functie in de natuur. De huidige status van het biotoop.
 • anatomie van de honingbij
 • van ei tot bij
 • koningin, dar, werkster
 • raat als opslagplaats en broednest, stuifmeel en honing als voedsel.
 • natuurlijke jaarcyclus van het bijenvolk zonder inmenging van de mens.
 • zwermverhindering met koninginnenaflegger als meest eenvoudige methode.
 • kennis maken met koninginnenteelt als middel tot verkrijgen en behouden van zachtaardige bijen.
 • bijenziekten
 • maatschappelijke aspecten van het bijenhouden.
 • de imker en de wet: welzijns- en gezondheidswet voor dieren, warenwet.
 • wettelijke regels met betrekking tot reizen met bijen.
 • basiskennis met betrekking tot de bijenproducten honing en was.
 • verwerken van observatie gegevens in de digitale kastkaart
 • meten met voorgeprogrammeerde dragino minicomputers en verwerken van de data
  tot zover deze informatie