Activiteiten

METEORENWEG 280
In maart 2015 zijn we naar een nieuw onderkomen op het terrein van Stichting NoorOogst verhuisd. De locatie is een verlaten terrein met barakken; een erfenis van de Coentunnel Company. Onze ruimte is in een apart gebouwtje van 130m2. De ruimte is geschikt voor het geven van cursussen, kantoor en opslag van materialen. In een van de ruimtes is een winkel ingericht. Hier worden materialen voor bijenhouders verkocht. De huurkosten moeten door de Stichting inclusief de opleiding en de winkel worden opgebracht.

DWI help Stichting Beelease

BIJEN
De bijenvolken voor de cursussen en voor het kweken van nieuwe volken staan vlak bij het gebouw op een vlak terrein opgesteld.

DWI
Vorige week was een delegatie van de Dienst Werk  en Inkomen (DWI)  bij Beelease aanwezig om te praten over inzet van trede-2 clienten van de DWI. Trede 2  zijn moeilijk te plaatsen personen met een slecht tot geheel  geen arbeidsverleden of ervaring. Voor werkzaamheden in de nieuw aan te  leggen kas en de kruidentuin van Beelease zijn vergevorderde plannen en elke hulp voor het bouwrijp maken is welkom. De DWI vertegenwoordigers waaronder Henk Kerzaan, Rob  Fafiani en Sallie Wielinga, zullen de kandidaten ui de trede 2 regelen en verzorgen de begeleiding.

De DWI heeft met haar Groenteschip tot het eind van dit jaar beschikking over een gehuurde kas in Aalsmeer.
Mensen werken in deze kas en plaatsen stekjes van groente en andere gewassen en  verpotten de grote planten. Het is – volgens de Gemeenteraad Amsterdam – productie , dus dit werk mag niet meer door werklozen uitgevoerd worden. DWI zoekt voor meerdere arbeidsplekken een alternatief en we hebben over de mogelijkheden voor vergelijkbaar werk in de toekomstige kas van beelease besproken. Eind dit jaar  moet de kas in Aalsmeer ontruimd worden en komen ook een 100-tal fruitbomen uit de tuin  – 4 a 5 jaar oud –  beschikbaar. Ook verpottafels van staal en ander gereedschap komt dan naar ons toe.

beelease-opstelling kasten
TUIN ARCHITECT
Afgelopen week  met Majie Goedhart , Hanneke Hertog en Han  Boogaerdt (tuinarchitecten)  overleg gevoerd over de inrichting van een nieuw in te richten insectentuin tuin naast het kantoor. Majie is bijenhouder wil graag haar kennis en kunde over tuinieren en vrije tijd aan de bloementuin besteden. De architecten geven hun bijdrage belangeloos aan de stichting. Hanneke en Han maken maakt de uitgangspunten en een tuinplan op het beschikbare terrein van NoordOogst. In de nieuwe tuin worden planten voor insecten, kruiden en medicinale planten gekweekt.

VOEDSELBANK
het overschot aan opbrengst van de tuin en kas wordt aan de voedselbak aangeboden. In 1-ste instantie zal dat niet veel opbrengst opleveren maar de fruitbomen kunnen volgens jaar wel veel vruchten opleveren. Voor de bestuiving hebben we voldoenden bijen in de directe omgeving staan. De bomen worden als adoptieboom aangeboden. Voor een nader te bepalen bedrag of aantal uren arbeid voor de stichting kunnen de bomen inclusief de opbrengst geadopteerd worden.

RIJKSWATERSTAAT
In oktober had Beelease een overleg  over het groenbeleid met RWS in Hoofdkantoor te Haarlem.
RWS heeft Beelease uitgenodigd om meer inzicht in het bloemenlint en het plaatsen van bijenkasten te verkrijgen. Via het Bloemenlint kwamen ze mij op het spoor. Het is erg interessant omdat het mogelijk een bijdrage kan leveren voor meer plekken voor kasten en voor beter beheer van de grasstroken langs de verkeerswegen. Het gesprek was constructief en open. Leuk om met gelijkgestemden te praten over de mogelijkheden voor zo’n groot bedrijf als RWS. We hebben de uitgangspunten en voorwaarden voor het nieuwe maaibeleid, het uitzaaien van drachtplanten en het plaatsen van bijenkasten verkend. De eerste verslag  en een erg positieve reactie via email is reeds ontvangen. Het vervolg gesprek met RWS is in november.

EXTRA BIJENVOLKEN
In september zijn 10 kasten van een bijenhouder in ruste gekocht en naar de Beelease tuin verhuisd. Het bleken matige volken op 8 a 10 ramen bijen en allen op 1 BK. Zelf winter ik in met grotere hoeveelheden en minimaal op 2 broedkamers.  Een tweetal volken waren te klein om de winter door te komen en zijn verenigd. Deze volken hebben een extra hoeveelheid suiker als wintervoorraad ontvangen.

VERHUUR
Dit jaar zijn 15 bijenvolken bij sponsors geplaatst. De bijen doen het goed, maar de honingopbrengst valt tegen. Ondanks een redelijk voorjaar maar  te droog, gevolgd door een natte periode in augustus is meer dan de helft van de honingoogst door de bijen weer opgegeten. Sommige volken hadden een gemiddeld hoeveelheid honing van 8 Kg. per volk.  De honingopbrengst  wordt  in de bekende kleine hexagonale potjes met etiket aan de sponsors aangeboden. Voor 2016 verwachten we 17 bijenkasten te kunnen verhuren. Het streven voor 2016 is 20 sponsors te interesseren voor het plaatsen van bijenkasten in de directe omgeving van gebouw of bedrijf .

WINKEL
Voor het verkopen van materiaal voor bijenhouders heeft Beelease een winkel geopend. De winkel : BIJkoop is  dit voorjaar in het gebouwtje van Beelease ingericht. Van 1 april tot 1 oktober is de winkel op vrijdag en zaterdag geopend.  De verkoopomzet via de winkel is tegengevallen. De noodzakelijke  financiële investering van veel materiaal was in dit eerste jaar ruim € 4000,- . Voor 2016 verwachten we een hogere omzet een betere marche dan 10%.  De winkel heeft veel hulp van Jaap van Dijk van firma Trimzotrade gekregen waardoor het vervoer van de verkoopmaterialen zonder vervoerskosten geleverd zijn.

CURSUS
Dit jaar volgden 10 cursisten de theorie – en 9 cursisten de praktijk opleiding. Allen zijn voor het examen geslaagd. Voor 2016 staan twee cursussen gepland: de basiscursus bijenhouden en een workshop koninginnenteelt. Voor deze nieuwe workshop worden drie kweekmethoden uitgelegd en in de praktijkopstelling kan je voor  en met je eigen bijenvolk een selectie van nieuw materiaal kweken en  uiteindelijk invoeren. Met de reserve volkjes heb je het hele jaar inzicht in de groei en gedrag en altijd geschikte reserve beschikbaar.

MARKTEN
Beelease heeft dit jaar op 4 markten met bijenkasten, honing  en promotiemateriaal gestaan. De geïnvesteerde tijd was het waard om meer bekendheid over de problematiek van de bijen en de honingbij in het bijzonder te kunnen vertellen.

20150706_144402

BLOEMENLINT
Het resultaat van de inmiddels 12 km bloemenlint in Amsterdam Noord was minder succesvol dan in 2014. Het wisselende weer zoals in maart geen druppel en in augustus weinig zon veroorzaakte een wisselend groeipatroon. In enkele stroken zonder extra inzaaien waren phaselia en de distels in overvloed aanwezig. In 2015 is een onderzoek door twee studenten Evelien Westra en Maxime Parmentier van de UvA  voor een promotieonderzoek uitgevoerd. De eerste resultaten zijn vorige week aan de ambassadeurs van het Bloemenlint en afgevaardigden van de SDAN waaronder de afdeling groenvoorziening gepresenteerd. Hieruit komt een verrassend inzicht over de toename van het aantal soorten  insecten en de aantallen per soort. Ook de soorten  bloemen en de bijbehorende insecten zijn in de observaties meegenomen. Vooral de vlinders zijn in tegenstelling tot vorige jaar flink in aantal aanwezig. Het maaiprogramma wordt nu gestopt om de afgezette vlindereitjes voor volgend jaar te kunnen laten overleven. We hopen het onderzoek in 2016 met nieuwe studenten  te kunnen vervolgen.