Stichting Beelease is een instituut voor educatie, research, ontwikkeling en kweken van (resistente) honingbijen, honingproductie en de kweek van waardplanten.

Stichting Beelease zet zich in voor het behoud van de honingbij en wilt graag mens en natuur verbinden. Door een programma van onderzoek en educatie over verzorging en kweek van bijen en planten, verbeteren we de leefomgeving van mens, plant en dier. Als onafhankelijk non-profit organisatie, streven we naar continuïteit en maximale inzet van onze kennis en beschikbare middelen op korte en lange termijn.

De Stichting is opgericht in 2012 door Dirk Dekker met een KvK inschrijving, ANBI status en is een erkend leerschool.

Wereldwijd is er bijensterfte. Bijenvolken worden door professionals  gekweekt, maar ook hobby imkers kweken hun eigen bijen. Vaak met goede resultaten, maar soms gaat het kweken niet goed. Er is een afname van diversiteit onder de bijenvolken en er is een parasiet: de Varroamijt die het voortbestaan van de honingbij bedreigd. 

 

Parasiet

De varroamijt destructor is al jarenlang een zorg en oorzaak van wereldwijde sterfte van bijenvolken. De varroamijt leeft oorspronkelijk in symbiose op speciale honingbijen hier ver vandaan. Door fouten bij teelt programma’s onder de bijenhouders is de mijt wereldwijd verspreid onder alle bijenvolken. Het voortbestaan van de bij wordt hierdoor bedreigd. De honingbij krijgt stress van deze parasiet en wordt ziek. Professionals en hobby imkers trachten met chemicaliën de mijt te bestrijden, echter tot nu is dit zonder veel succes. 

 

Biologische oplossing

Gelukkig is er een oplossing! Dit heeft te maken met de grootte van cellen in een honingraat van de bij. Dat zijn de zeshoekige cellen in een honingraat. De varroamijt maakt gebruik van deze zeshoekige cel en legt bij de bijenlarve ook de eigen eitjes waaruit weer nieuwe mijten groeien. Deze zeshoekige cel is van grote invloed op de levensfase van de bij en dus ook op die van de mijt. Nu is ontdekt dat hoe kleiner de cel, des te kleiner de kans op voortplanting van de mijt. Met een iets kleinere celmaat kan het doorgroeien van de mijt worden gestopt. 

De grootte van de zeshoekige cel moet dus worden verkleint, maar dit betekent ook dat er iets kleinere bijen ontstaan. Dat laatste is niet erg, maar de grootte van de zeshoekige cel kan niet zomaar worden verkleind, anders passen de bijen er niet in. 

Dit is een proces wat jaren tijd kost. Er is al succes behaald met deze werkwijze. Ed en Dee Lusby uit Arizona zijn de grondleggers. 

Beelease heeft in samenwerking met deskundige onderzoekers een kweekmethode ontwikkeld dat leidt tot resistentie tegen de varroamijt. De huidige grootte van de zeshoekige cel is 5.2 millimeter en per jaar kan dit 0.1 millimeter verkleind. De gewenste grootte is 4.9 mm. Dit betekent dat Beelease nog ongeveer 3 jaar bezig is.

Inmiddels is Beelease hier al 10 jaar mee bezig. Inmiddels wordt er met succes elk jaar een ‘minivolk kleine bijen’ gekweekt. Van dit mini-volkje kleine bijen worden een groter volk gekweekt. En dit volk wordt het jaar erop op een kleinere honingraat geplaatst. Dit herhaalt zich tot het einddoel van 4.9 mm bereikt is.  

Beelease kweekt succesvol kleine bijen zonder stress en ziektes.

Beelease is initiatiefnemer van het bloemenlint in Amsterdam-Noord. Inmiddels zijn er ruim 300 plantsoenen en bermen met een bloemenlint. Bij elkaar hebben zij een lengte van 15 kilometer! 


Waarom is dit nodig?

Insecten hebben het hele jaar door bloeiende planten met nectar en stuifmeel nodig.  De bermen langs de wegen en de tuinen zijn helaas strak gemaaid of met tegels geplaveid. Het aantal insecten is door gebrek aan goed voedsel in 30 jaar tijd tot 75% afgenomen. Diversiteit houdt de natuur in balans. Op dit moment is deze balans aan het verdwijnen. Als er te weinig biodiversiteit in groenstroken te vinden is, dan sterven de insecten van inteelt en honger en sterven ze uit. 

De bloemenlinten vormen een verbinding met elkaar en wordt ook wel een ‘snelweg’ voor insecten genoemd. Deze ‘snelweg’ bevordert de biodiversiteit van onze omgeving en helpt insecten overleven. 


Dit initiatief wordt met gemeente Amsterdam uitgevoerd en samen met dienst Groenbeheer wordt een bloemenlint plek gekozen. 

Als buurtbewoner kun je een bloemenlint adopteren en helpen een betere leefomgeving voor insecten en bijen creëren.  


Wil jij ook een Bloemenlint? 

De bloemenlinten in Noord zijn voor iedereen. We zoeken Ambassadeurs!


Een ambassadeur is een buurtbewoner die de verzorging van een bloemenlint op zich neemt. Het verzorgen bestaat uit zwerfvuil en onkruid uit jouw bloemenlint verwijderen. Zie jouw bloemenlint uitgroeien tot een volwaardig thuis voor insecten en bijen. Zo help jij moeder natuur een handje. 


Meld je aan!
Aanmelden kan je via deze website. Klik hierna op AANMELDEN


Snel naar het formulier?    Klik Hier


Investeer in een fruitboom. Daar pluk niet alleen jij de vruchten van, maar ook de honingbij! 

Stichting Beelease heeft ruim 60 fruitbomen waaronder oude rassen van appels, peren en pruimen. Voor de honingbijen van Beelease betekent dit een oase aan bloemen en voor ons een oogst van fruit. Beelease wilt graag mens en natuur verbinden en daarom is het project om fruitbomen te leasen ontstaan. Een win-win situatie.

 

Hoe werkt het? 

Door het onderstaande formulier in te vullen lease jij een fruitboom voor 1 jaar en is de oogst in het najaar van jou. Tijdens het jaar kun je leren snoeien, oogsten en onderhouden, maar dat is niet noodzakelijk.

Vul op het bestelformulier alle vragen in. Het aantal bomen is beperkt en we hebben niet voor iedereen elke fruitsoort ter beschikking. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 

DE KOSTEN
Je huurt voor de periode van 1 jaar (een seizoen) een fruitboom voor €25,–  [€ 20,-. exclusief BTW] .  De gemiddelde opbrengst van een fruitboom kan 5 kilo fruit zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.  De leaseperiode loopt elk jaar voor de periode van 1 januari  tot en met 31 december en vervalt daarna.

Je kunt maximaal drie fruitbomen per persoon en per jaar leasen.

 

LET OP : Wanneer je een fruitboom via het digitale formulier adopteert, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden. Deze zijn bindend zodra je betaling is ontvangen. Lees ze dus goed!

De voorwaarden lees je HIER

Insecten hebben het hele jaar door veel nut van bloeiende planten met nectar en stuifmeel. Deze voedingsbronnen zijn de zogenaamde waardplanten, De bermen langs de wegen en de tuinen zijn helaas strak gemaaid of met tegels geplaveid. Het aantal insecten is door gebrek aan goed voedsel in 30 jaar tijd tot 75% afgenomen.

Voor de kweek van veel meerjarige drachtplanten heeft Beelease een 130 m2  tunnelkas gekocht  In het voorjaar van 2018  wordt de kas in gebruik genomen. Met de hulp van vrijwilligers en deelnemers van de DWI  worden de plantjes gezaaid, verspeend en verpot. Op het buitenterrein van Beelease worden de planten tot volwassen grootte opgekweekt. Deze kweekkas voorziet en faciliteert in de teelt en de verzorging van planten als werkervaringsproject van de afdeling WPI van de Gemeente Amsterdam.

We streven naar een teelt van ruim 15.000  plantjes verdeeld over 15 verschillende soorten kruiden. Deze plantjes worden langs de bestaande Bloemenlinten in Amsterdam-Noord uitgezet. Na de bloeiperioede wordt het zaad verzameld en in het volgende jaar opnieuw voor de teelt gebruikt. Het aantal kruiden zal daardoor in hoog tempo in de bermen en plantsoenen terugkeren. Langs de Bloemenlinten komen borden met uitleg over het nut van deze kruiden.

De medewerkers – vrijwilligers en via de DWI – krijgen les hoe te werken met zaaien en uitdunnen , verpotten en watergeven. Het levert vaardigheden op voor een aparte en veel gevraagde bedrijfstak. Met de circulaire economie en druk op de energie beperking wordt de afstand tussen productie en consumptie sterk verkort. In en rond de grote steden ontstaan op kort termijn mini productie plantages. Veel handwerk dus en veel vraag naar ingewerkte arbeidskrachten met kennis van zaken.

De planten worden gebruikt voor een aantal doelstellingen:

– drachtplanten voor bijen
– medicinale toepassing
– verkoopproduct als aanvulling van de winkel
– werk- en ervarings traject voor de DWI

Beelease is altijd op zoek naar hulp! Dit is afhankelijk van het seizoen en van het aantal projecten die worden bedacht. Openstaande vacatures voor vrijwilligers zijn op de VACATUREBANK te vinden. Ben je enthousiast geworden en heb je affiniteit tot de natuur, planten, buitenleven en werken met honingbijen in het bijzonder, laat het dan weten via: E-mail .

Opleiding bijenhouden en erkend leerwerkbedrijf Stichting Beelease verzorgt als Instituut de opleiding voor bijenhouder, de basiscursus en voor gevorderden. Daarnaast biedt Beelease als erkend leerwerkbedrijf werkervaringsplekken voor stagiairs van de ROC, waaronder als assistent accountant. Voor werkervaring werken we samen met de afdeling DWI/TPW voor trajecten in groen- en tuinbeheer op ons terrein. Neem contact op voor meer informatie:  E-mail .

Stichting Beelease zorgt voor het verwijderen van bijenzwermen uit tuinen en parken. Wij staan vermeld bij het GG-GGD meldpunt; telefoon: 020-5555961.

Beelease onderhoud ongeveer 60 bijenvolken
Untitled_design__5_-removebg-preview
De Bijenkoningin is de grootste bij
Alle bloemenlinten in Noord bij elkaar zijn 15 km
1 theelepel honing bevat een miljoen bloemen
Translate »