Bijenhouden vervolgcursus

BC20-V / Beelease
Deze cursus omvat de vervolgcursus bijenhouden voor gevorderde imkers.

ONDERWERPEN
De vervolgcursus bijenhouden is bedoeld om bijenhouders na een basiscursus theorie en praktijk met twee of meer bijenvolken. Gedurende de eerste en belangrijkste fase van het bijenseizoen wordt de cursist begeleid. In vijf theorielessen worden vaste onderwerpen, afhankelijk van het jaargetij en vorderingen van de bijenvolken, in het leslokaal behandeld. De inventarisatie van vragen en evaluatie van de uitgevoerde handelingen zijn essentiële onderdelen van de lessen. De vragen en problemen zijn in sterke mate bepalend voor wat er in de lessen aan de orde komt. De les duurt 1 uur.

VRAGEN
De vooraf  ingediende vragen worden verzameld, gerubriceerd en leiden tijdens de lessen tot bespreken en discussie. Verder worden tijdens theorielessen de problemen van de cursisten met betrekking tot het onderwerp geïnventariseerd en wordt nagegaan of de theorie daarop een antwoord geeft en wordt besproken hoe dat in de praktijk uitgevoerd moet worden. De cursist zal deze kennis vervolgens uitvoeren in zijn eigen praktijk, waarna dat in de volgende les geëvalueerd wordt.
Onderwerpen zoals koninginnenteelt wordt daar waar mogelijk besproken maar is niet het hoofddoel van deze cursus.

De praktijk wordt door de cursist zelf bij zijn eigen bijenvolken uitgevoerd en in de volgende les geëvalueerd. Per les ontvangt de cursist een syllabus van de behandelde onderwerpen.

DUUR
De theorieles worden gegeven op zaterdag van 11 tot 12 uur en duurt 1 uur. Na de besproken stof is ruimte en tijd om vragen te beantwoorden. De cursist ontvangt een certificaat van deelname.

DOELSTELLINGEN

 • Kennis verwerven van het verloop van de jaarlijkse cyclus van het bijenvolk. 
 • Leren beoordelen van verschillen in ontwikkeling(grootte van het volk ,voorraden, vitaliteit en ziekten) tussen bijenvolken.
 • Leren om passende maatregelen te kunnen nemen om een achterblijvende ontwikkeling te corrigeren zoals volken opruimen, verenigen, versterken. 
 • Leren om maatregelen te nemen om het bijenvolk gezond te houden zoals raatvernieuwing en varroabestrijding,
 • Meer kennis van en ervaring met allerlei deelaspecten van het houden van bijen zoals reizen, zwerm scheppen, volksvermeerdering met broedafleggers maken, verenigen van bijenvolken en honingoogsten.
 • Kennis en toepassing van eenvoudige koninginnenteelt. 
 • Kennis van het drachtgebied en de consequenties hiervan voor de imkerhandelingen

  LESSEN op zaterdag
 • Les 1 – Kennismaking inventarisatie. 22 februari
 • Les 2 – Voorjaarsinspectie omstreeks 14 / 28 maart *
 • Les 3 – Ruimte geven en zwermcontrole 25 april
 • Les 4 – Zwermverhindering, koninginnenteel 9 / 16 mei *
 • Les 5 – controle jonge moer, varroabestrijding, honing oogsten, zomerverzorging 16 juni

  * Weersafhankelijk

INSCHRIJVEN VERVOLGCURSUS BIJENHOUDEN
Kosten  : € 100,-  voor 5   theorielessen. ( 1 uur)
Minimale deelname 6 ; maximaal 12 cursisten.
Locatie : Stichting Beelease.

Aanmelden voor 12 februari 2020 HIER

Je bent pas geregistreerd na overmaken van het verschuldigde bedrag op :Triodosbanknummer : NL73 TRIO 0197 6119 74 met vermelding van 
BC20-V.