BEAM node en app

Een goede imker weet wat er in zijn/haar kast gebeurt. Door regelmatig inspecties uit te voeren wordt de ontwikkeling van het bijenvolk in de gaten gehouden. Registratie van deze bevindingen, bijvoorbeeld op een inspectiekaart, is essentieel om (on)gewenste ontwikkelingen tijdig te kunnen signaleren. Ter ondersteuning van deze inspecties werkt Beelease sinds 2015 met digitale meettechniek in bijenkasten.

KASTKAART
Het noteren van gegevens met honing of pro polys aan je vingers werkt niet zo handig. Hiervoor ontwikkelden wij de BEAM kastkaart. Een klein model en maatwerk volgens de BEAM app. Met de kastkaart kun je op locatie de inspectiegegevens noteren en thuis op de PC of smartphone (Beam-app) de waarden invoeren.

De kastkaart vind je hier

BEAM App
De BEAM app is een gratis digitaal registratie systeem voor imkers.
De BEAM app vervangt de bekende papieren kastkaart. Met deze digitale kastkaart kan je meerdere bijenkasten op een plek beheren. Met de BEAM app hebt de informatie over je bijenvolken beschikbaar en kan direct bij de inspectie van het bijenvolk de gegevens invullen, veranderen en toevoegen. 
Aanvraagformulier voor de digitale kastkaart

BEAM Node

WAAROM DIGITAAL METEN?
Door parameters zoals de temperatuur te meten en analyseren blijkt de imker beter in staat om noodzakelijk handelingen op het juiste moment te plannen en worden problemen in de kast sneller geconstateerd. Hierdoor kan de imker het volk efficiënter en beter ondersteunen. Met behulp van de door ons opgedane kennis en ervaring zijn wij in 2019 gestart met digitaliseren en het ontwerpen, bouwen en produceren van BEAM nodes. Dit doen wij volledig in eigen beheer binnen een team bestaande uit vrijwilligers met o.a. IT-technici.

ONTWERP
In de startfase heeft Beelease de BEAM-App ontwikkeld waarmee de inspecties digitaal geregistreerd kunnen worden.  Vervolgens is de bouw van een goedkoop, snel en energiezuinig meet- en zendsysteem gestart met de naam ‘BEAM node’. Inmiddels is de nieuwste versie de BEAM node (3.3) opgeleverd met LoraWAN en WiFi voor de datatransport.

Kastje met computerchip, voeding, LoRa zender, Zonnepaneel, 3 meetelektrodes 0.2 graden Celsius nauwkeurig en geijkt.


 
LIVE DATA
Inzet en gebruik van dit betrouwbare systeem levert dagelijks meetgegevens van diverse bijenkasten.  Via grafieken zijn overzichten per uur, dag,  week, maand en jaar beschikbaar. De presentatie op PC en smartphone maakt per kast, of groepen van kasten,  de live data en samenvattingen van de meetgegevens beschikbaar. De update van de gegevens is per half uur.

LEASEN
De BEAM nodes zijn te huur voor een prijs van € 5 per maand of eenmalig € 60,- . Na registratie en aanvraag in het lopende kalenderjaar, betaal je voor de resterende maanden van het kalenderjaar. Het maximum bedrag is € 60,-. Na een huurperiode van 2 jaar wordt deze BEAM node jouw eigendom. De Beam node wordt regelmatig voorzien van updates. Tijdens het gebruik helpen we de imker met vragen omtrent het gebruik en wijzen we op kenmerken in de meetresultaten om het gedrag van de bijen te verklaren en op kort termijn acties in de kast te te ondernemen. Zie ook Voorbeelden van meten hieronder.

Klik hier voor het leasen van de BEAM Node : naar de webwinkel

DEMO
Voor het uitproberen van de digitale kastkaart in combinatie met de met gegevens is een demo van de applicatie mogelijk. Je treft, na inloggen in de locatie DEMO twee bijenkasten aan. Deze kasten zijn in gebruik en de opgeslagen gegevens worden regelmatig met nieuwe inspecties aangevuld. Je kunt, na bestudering van de demo-1269 en demo-1309 je eigen kast invoeren. Met de kastkaart kun je op locatie de inspectiegegevens noteren en thuis op de PC of smartphone (Beam-app) de waarden invoeren. Of op je telefoon op de locatie waar je kast staat. Het is wat je wilt. Rechtsboven in het Menu  staat een vraagteken. Klik hierop indien je hulp nodig hebt. Bekijk dan het instructiefilmpje voor de cursisten.

De linker (L), midden (M) en rechter (R) temperatuur elektrode

BEAM Node
In de kast demo-1390 staat een BEAM node actief. Deze node meet per 30 minuten de status van het broednest. Met 3 elektrodes,  waarvan de middelste (M) in het broednest en de linker (L) en rechter (R) net daarbuiten, wordt de temperatuur gemeten. Onafhankelijk van het weer zal de temperatuur in het broednest continue 34 – 35 graden Celsius aanwijzen. De L en R elektrode zullen een lager temperatuur aangeven. Zodra de L en/of R ook 34 graden aangeven, is het broednest vergroot en tijd om in actie te komen.

Registratie van een DEMO account

VOORBEELDEN VAN METEN

In het vroege voorjaar
In het vroege voorjaar start de koningin met het leggen van de eerste eitjes. De temperatuur van het broednestje wordt nu 34 graden. Plaats een electrode in de kern van een bijenstraatje. Gebruik plastic afdekfolie, leg dat vel in het najaar over de raten. Zonder de bijen te storen steek je door een klein spleetje in het plastic de electrode tussen de bijen. Sluit het deksel. In 30 minuten zie de eerste resultaten. 

Kunstzwerm
Een kunstzwerm, zoals een broedloze vlieger is een methode om het zwermen van een bijenvolk te verhinderen. De oude koningin moet opnieuw in een nieuwe kast aan de leg. En gaat dat goed? Plaats een van de drie  electrodes rechts tussen de raten, een in het midden en een links. Na een week zie je de eerste resultaten.

Najaar
Een bijenvolk verliest in het najaar veel bijen en houdt uiteindelijk winterbijen over. Het volkje zit op  de tros met ongeveer 3000 tot 5000 bijen. Zolang de koude winter uitblijft en de temperatuur rond de 8 tot 13 graden is, legt de koningin eitjes. Het kleine broednest van ongeveer 10 tot 100 cellen wordt door de werksterbijen gevoed en tot 32 graden verwarmd. Met de drie temperatuur sensors verdeeld tussen de raten en of op verschillende diepte, wordt de temperatuur van het broednest gemeten. Temperaturen van 20 tot 30 graden dicht op de tros,  wijst op een gezond volk.  De imker weet vervolgens dat de bijen nog actief en in leven zijn.

Na 3 nachten nachtvorst of  een korte vorstperiode ( 24 uur onder de nul graden) stopt de koningin met de productie van eitjes.  Na enkele dagen daalt de omvang van het broednest en wordt de restwarmte rondom minder. De temperatuursensoren meten de afname direct. Na 21 dagen is de temperatuur gedaald, het broednest afwezig,  maar blijft significant hoger dan de buitentemperatuur.  Zodra de temperatuur gemeten in de kast verder daalt, kan dat duiden op  of, het verplaatsen van de tros buiten het bereik van de temperatuur sensors, of helaas het minder worden van het aantal bijen. Actie is dan nodig. Inde broedloze periode wordt de laatste anti varroa behandeling met oxaalzuur uitgevoerd.