BEAM node

Een goede imker weet wat er in zijn/haar kast gebeurt. Door regelmatig inspecties uit te voeren wordt de ontwikkeling van het bijenvolk in de gaten gehouden. Registratie van deze bevindingen, bijvoorbeeld op een inspectiekaart, is essentieel om (on)gewenste ontwikkelingen tijdig te kunnen signaleren. Ter ondersteuning van deze inspecties werkt Beelease sinds 2015 met digitale meettechniek in bijenkasten.

KASTKAART
De BEAM app vervangt de papieren registratieformulieren. Je hebt dan altijd de informatie over al je volken bij de hand en kunt waar je ook bent gegevens aanvullen, veranderen en toevoegen. De BEAM app is gratis te gebruiken.

WAAROM DIGITAAL METEN?
Door parameters zoals de temperatuur te meten en analyseren blijkt de imker beter in staat om noodzakelijk handelingen op het juiste moment te plannen en worden problemen in de kast sneller geconstateerd. Hierdoor kan de imker het volk efficiënter en beter ondersteunen. Met behulp van de door ons opgedane kennis en ervaring zijn wij in 2019 zelf gestart met digitaliseren en het ontwerpen, bouwen en produceren van meetnodes. Dit doen wij volledig in eigen beheer binnen een team bestaande uit vrijwilligers met o.a. IT-technici.

BEAM
Tijdens de eerste fase, begin 2019, heeft Beelease de BEAM-webApp ontwikkeld waarmee de inspecties digitaal geregistreerd kunnen worden.  Vervolgens is de bouw van een goedkoop, snel en energiezuinig meet- en zendsysteem gestart met de naam ‘BEAM-node’. In 2020 is de nieuwste versie de BEAM-node (2.0) opgeleverd met LoraWAN en WiFi voor de datatransport.

Kastje met computerchip, voeding,LoRa zender, Zonnepaneel, 3 meetelektrodes 0.2 graden C nauwkeurig en geijkt.


 
LIVE DATA
Inzet en gebruik van dit betrouwbaar systeem levert dagelijks meetgegevens van diverse bijenkasten.  Via grafieken zijn overzichten per uur, dag,  week, maand en jaar beschikbaar. Via presentatie op PC en smartphone zijn per kast of groepen van kasten in bijenstallen,  of voor cursisten, de  samenvattingen en doorsnedes van de gegevens beschikbaar.

INSPECTIEKAART
De meetgegevens zijn geintegreerd bij de bijenkast en inspecties van deze kast. Wil je meer weten en ervaren hoe het programma werkt ? Op verzoek ontvang je de rechten en gegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord,  om met het programma Beam als demo programma te werken.

Aanvraag Formulier Demo Gebruiker

DEMO
Je treft, na inloggen in de locatie DEMO twee bijenkasten aan. Deze kasten zijn in gebruik en de opgeslagen gegevens worden regelmatig met nieuwe inspecties aangevuld. Je kunt, na bestudering van de demo-1269 en demo-1309 je eigen kast invoeren. Met de kastkaart kun je op locatie de inspectiegegevens noteren en thuis op de PC of smartphone (Beam-app) de waarden invoeren. Of op je telefoon op de locatie waar je kast staat. Het is wat je wilt. Rechtsboven in het Menu  staat een vraagteken. Klik hierop indien je hulp nodig hebt. Bekijk dan het instructiefilmpje voor de cursisten.

De linker (L), midden (M) en rechter (R) temperatuur elektrode

BEAM node
In de kast demo-1390 staat een BEAM node actief. Deze node meet per 30 minuten de status van het broednest. Met 3 elektrodes,  waarvan de middelste (M) in het broednest en de linker (L) en rechter (R) net daarbuiten, wordt de temperatuur gemeten. Onafhankelijk van het weer zal de temperatuur in het broednest continue 34 – 35 graden Celsius aanwijzen. De L en R elektrode zullen een lager temperatuur aangeven. Zodra de L en/of R ook 34 graden aangeven, is het broednest vergroot en tijd om in actie te komen.

Indien je, na de demo  een eigen Beam account wilt gebruiken, dan horen we dat graag.

Deze BEAM nodes zijn te huur voor een prijs van € 5 per maand. Je betaalt voor de resterende maanden van het kalenderjaar. Na een huurperiode van 3 jaar wordt deze BEAM node je eigendom.

Aanvraag formulier huur van een BEAM node

KASTKAART
Het noteren van gegevens met honing of pro polys aan je vingers werkt niet zo handig. Hiervoor ontwikkelden wij de BEAM kastkaart. Een klein model en maatwerk volgens de BEAM app. Met de kastkaart kun je op locatie de inspectiegegevens noteren en thuis op de PC of smartphone (Beam-app) de waarden invoeren.

De kastkaart vind je hier

WAAROM METEN?

In het vroege voorjaar.
In het vroege voorjaar start de koningin met het leggen van de eerste eitjes. De temperatuur van het broednestje wordt nu 34 graden. Plaats een electrode in de kern van een bijenstraatje. Gebruik plastic afdekfolie, leg dat vel in het najaar over de raten. Zonder de bijen te storen steek je door een klein spleetje in het plastic de electrode tussen de bijen. Sluit het deksel. In 30 minuten zie de eerste resultaten. 

Kunstzwerm.
Een kunstzwerm, zoals een broedloze vlieger is een methode om het zwermen van een bijenvolk te verhinderen. De oude koningin moet opnieuw in een nieuwe kast aan de leg. En gaat dat goed? Plaats een van de drie  electrodes rechts tussen de raten, een in het midden en een links. Na een week zie je de eerste resultaten.

Najaar