Inleiding

Beste imkers, cursisten en vrienden van Beelease.

Het coronavirus heeft inmiddels grote maatschappelijke impact.   Stichting Beelease neemt maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Lees meer
Bij deze maatregelen volgen we de adviezen van de RIVM.  De locatie op het terrein van Meteorenweg blijft met een minimaal noodzakelijke bezetting geopend. De winkel is tussen maar ten eind oktober op zaterdag van 12 tot 15 uur open. De entree van de winkel blijft zeer beperkt tot 3 klantenin de winkel. We verwachten begrip van deze maatregel.

We waarderen het enorm dat onze medewerkers zich in deze bijzondere situatie zo inzetten voor de stichting, onderhoud van de bijenvolken en de planten in de kas en de tuin. Uiteraard heeft de gezondheid en veiligheid van bezoekers en medewerkers de hoogste prioriteit. 

Om deze reden hebben we een aantal voorzorgsmaatregelen genomen:

Alle hygiënische maatregelen, zoals goed handen wassen, hoesten of niezen in elle boog moeten in acht genomen worden. Houd minstens 1,5 meter afstand houden tot andere mensen. Alle cursussen en bijeenkomsten worden uitgesteld. Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en die van anderen.

 

Stichting Beelease is  een  particulier initiatief. Sinds 2013 kweekt Beelease bijzondere en aangepaste honingbijen om het  wereldwijde probleem met de varroa parasiet te verhelpen.  We kweken met steeds meer succes resistente bijen. Met de kweekkas produceren we meer dan 15.000 planten per jaar voor de insecten om de kans voor overleven zo groot mogelijk te maken. Stichting Beelease nam het initiatief voor de 15 kilometer lange Bloemenlint in Amsterdam-Noord. Beelease is een  ANBI stichting en een non-profit organisatie. 

De stichting is een instituut voor educatie, research, ontwikkeling en productie van honingbijen, honingproductie en de kweek van waardplanten.

 Crowdfunding

Insecten sterven massaal door gebrek aan bloeiende planten. Wat kan jij doen om dit proces te stoppen? Steun ons met kweken van bloemen en verbeteren van de biodiversiteit. Beelease start NU een actie. Help ons. Doneer of help straks met zaaien en planten van heel veel bloeiende planten en kruiden voor insecten, de vogels en mensen samen met je buurt in Amsterdam-Noord.


De stichting zet zich in voor het behoud van de bij in het algemeen en de honingbij in het bijzonder. Door een programma van gerichte studie, onderzoek en educatie over verzorging en kweek van bijen en planten, verbeteren we de leefomgeving van mens, plant en dier. Als onafhankelijk non-profit organisatie, streven we naar continuïteit en maximale inzet van onze kennis en beschikbare middelen op kort en lang termijn.
De Stichting is opgericht in 2012 door Dirk Dekker; is ingeschreven in de KvK, heeft een ANBI status en is een erkend leerschool.

Beelease organiseert jaarlijks diverse beginners- en gevorderden cursussen voor het vak : bijenteelt. We kweken en werken met kruiden. In een winkel, genaamd : Bijkoop  worden artikelen voor het bijenhouden, zaden en plantjes voor drachtplanten tegen kostprijs verkocht. De winstmarche op deze producten is gering  en de opbrengst onvoldoende om de winkelruimte te betalen. Via giften en sponsoring wordt het financieel verschil aangevuld.   Beelease is BTW plichtig.

Beelease ontvangt geen subsidie en wordt privé geëxploiteerd als stichting met bestuursleden. De inkomsten komen uit de verhuur van bijenkasten aan bedrijven, verhuur van fruitbomen, verhuur van het leslokaal en van cursusgeld, verkoop via de winkel van imkermaterialen en honing en binnenkort de verhuur van mini bijenkastjes aan particulieren.De inkomsten zijn kostendekkend en worden direct ingezet ten gunste van de bij.

Het gaat nog steeds niet goed met de bijen
De combinatie van bestrijdingsmiddelen, gebruikelijke ziekte verwekkers, achteruitgang van biotopen en een eenzijdig voedselaanbod is er de oorzaak van dat de vitaliteit van bijen(volken) achteruitgaat.
Sinds 1995 wordt een steeds grotere afname van bijenvolken geteld.  In 2010 en 2011 meer dan 20% sterfte. In 2012 zijn door een aantal partijen goede initiatieven ontplooid. Bescherming van bijen in de biotoop van Nederland is een continu proces. Om de leefomstandigheden van honing- en wilde bijen op langtermijn te verbeteren,  moet er nog veel gebeuren.

 

Lang termijn
Op lang termijn kan verbetering van de soort bereikt worden door de juiste kruisingen te kiezen.

Verder lezen
Andere organisaties zoals de teeltgroep van de buckfastbij zijn gespecialiseerd in teelttrajecten. Door eigenschappen te verbeteren en gebruik te maken van bevruchtingsstations, bijvoorbeeld op Marken, Schiermonnikoog en andere afgelegen gebieden. De kweek is in goede handen. De toepassing van deze kennis en inzet van de juiste bijenvolkjes door de ongeveer 6000 imkers in Nederland is echter gering. Een goed bijenras produceert elk jaar nieuwe soortgenoten. Helaas neemt zonder voorzorg de kwaliteit sterk af waardoor een negatieve spiraal ontstaat.

Kennis
De Stichting Beelease geeft voorlichting aan nieuwe maar ook aan ervaren imkers over deze ongewenste situatie. Een nieuwe generatie imkers met kennis van vandaag is broodnodig zodat de negatieve ontwikkeling wordt gestopt.  Door betere kennis, beter materiaal en toepassing van de laatste ontwikkelingen is het tij te keren.

Opleiding
Jaarlijks worden 20 cursisten tot bijenhouder opgeleid. In de vrijetijd worden de bijenvolken onderhouden. Sommigen cursisten stoppen deze specialtistische hobby door gebrek aan tijd, maar blijven ambassadeur. Een gemiddelde van 25% is 5 jaar later nog praktisch bijenhouder. Een continue aanvulling is dus noodzakelijk om voldoende bijenvolken te kunnen onderhouden. Een minimum aantal bijenvolken is nodig om de voortgang te garanderen.